RNDr. Eva Chundelová 22.7.2022
Sdílet  

Výzva: 54 - Začleňování a podpora žáků s OMJ

Operační program Praha – pól růstu ČR 

Projekt VÝZVA 49 ZŠŠ

Prioritní osa: 4

Specifický cíl: 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Výzva: 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

 

Definice cílové skupiny děti, žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Do této cílové skupiny řadíme děti s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, což znemožňuje jejich plnohodnotné začlenění do procesu vzdělávání i do společnosti. 

Tato definice je naplněna splněním minimálně jedné z níže uvedených variant:   o děti, jejichž minimálně jeden rodič má jiné státní občanství, o děti z migrantských rodin s českým občanstvím,

  • děti krajanů navracejících se zpět do ČR po dlouhodobých pobytech v zahraničí,
  • děti z bilingvní rodiny, kde dominuje jiný než český jazyk.

 

O zařazení dítěte do cílové skupiny „dítě s OMJ“ rozhoduje ředitel školy podpisem čestného prohlášení, které obsahuje identifikaci dítěte a uvedení minimálně jedné z výše uvedených variant. 

Plakát

Dne 15. 9. 2021 se uskutečnilo odborné setkání s rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem. Aktivita byla realizována v rámci projektu EU – OP Praha – pól růstu ČR  - „Podpora dětí s OMJ-SZŠ Praha“.

 

Výjezdy pedagogů školy

Slovinsko I    Zpráva    Prezentace

Itálie I    Zpráva    Prezentace

Slovinsko II    Zpráva    Prezentace

Itálie II    Zpráva    Prezentace

Slovensko    Zpráva    Prezentace