RNDr. Eva Chundelová 1.6.2020
Sdílet  

Odborná praxe a výcvik

SZŠ Ruská spolupracuje s řadou odborných partnerů, kde pro své studenty zajišťuje praxi během studia. Jedná se o akreditovaná pracoviště (FN Motol, Vojenská nemocnice), ústavy sociální péče (Domov pro seniory Hagibor, Malešice, K Vršovickému nádraží, Zvonková), provozovny (Protetika s.r.o., Ortopedická protetika s.r.o., Protetické pomůcky) a především Fakultní nemocnici Královské Vihohrady, jejíhož areálu je součástí.

 

Pro žáky 3. ročníků oboru BPČ, ZA, SČ a 2.O

Vážení žáci, rodiče,

 přeposílám Vám informace ohledně organizace odborné (souvislé) praxe:

  • na základě informací ze strany MŠMT, MHMP, MVČR, jednání s řediteli jiných škol, současné nejasné epidemiologické situace a dokumentu harmonogram uvolňování v oblasti školství jsem rozhodla, že ve školním roce 2019/2020 bude odborná (souvislá) praxe organizována jinou formou (formou zpracování práce). Vzhledem k tomu, že na prvním místě musí být dodržení ŠVP jsem rozhodla, že odborná (souvislá) praxe nebude přesunuta na září školního roku 2020/2021. Podrobné informace Vám přepošlou Vaši třídní 
  • rozhodla jsem i z důvodu rovného zacházení napříč obory,  různému postoji zdravotnických zařízeních k odborné praxi, nedostatečnému množství ochranných pomůcek ze strany pracovišť, nutnosti personálně zajistit MZk a PZK.
    PRIMÁRNĚ JE MOU SNAHOU OCHRÁNIT ZDRAVÍ ŽÁKŮ I VYUČUJÍCH, snažím se eliminovat veškeré rizikové faktory. Dále je naší prioritou řádně ukončit studium 4. ročníků a provést přijímací řízení.

Všem Vám přeji pevné zdraví a v případě dotazů kontaktujte své třídní učitelé, popř. vedení školy.

PhDr. et Mgr. I. Kohoutová, ředitelka 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies