RNDr. Eva Chundelová 29.6.2023
Sdílet  

Sociální činnost

Sociální činnost

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

Pro zájemce o studium - odkaz na NV č. 211/2010 Sb., zdravotní způsobilost u jednotlivých oborů vzdělávání.

Odkaz zde

Délka a forma studia:  4 roky, denní studium, zakončené maturitní zkouškou.

Podmínky pro přijetíúspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, splnění podmínek přijímacího řízení, zájem a předpoklady pro práci se sociálně handicapovanými.

Obor vzdělávání: 75-41-M/01 Sociální činnost - Školní vzdělávací program podle RVP počínaje 1. ročníkem od 1. 9. 2011.

Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost.

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.5.2009, čj. 9325/2009-23.

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru Sociální činnost je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Učební plánzde

 

Profil absolventa oboru

Absolventi najdou široké uplatnění jako pracovníci v přímé péči v různých typech sociálních zařízení pro děti i dospělé (např. Domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, terénní pečovatelská služba, dětské skupiny, apod.). Mohou vykonávat práci pečovatele o dítě do 3 let věku v denním režimu i osobního asistenta pro klienty s handicapem.

Studijní obor je koncipován tak, aby umožnil žákům po absolvování společného povinného základu osobní profilaci a specializaci v jednom ze dvou odborných zaměření. Obor Sociální činnost připravuje žáky pro osobní práci s klientem; tj. zajišťování jeho osobních potřeb – přímá obslužná péče, aktivizaci, základní výchovnou nepedagogickou činnost a pečovatelskou činnost v domácnosti s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu.

Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: Všeobecně vzdělávací a odborná. Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje jejich středoškolské vzdělání. Tvoří ho vzdělání jazykové, společenskovědní, matematicko-přírodovědné, estetické a tělesná výchova. Prostřednictvím odborné složky získávají žáci potřebné profesní znalosti a kompetence. Důraz se přitom klade na rozvoj jejich profesních osobnostních kvalit, zejména na bezpředsudkový přístup ke klientům, přiměřenou empatií, komunikativní dovednosti a profesní etiku.

Naši partneři pro zajištění odborné praxe
SZŠ Ruská spolupracuje s řadou odborných partnerů, kde pro své žáky zajišťuje praxi od 3. ročníku.
Jedná se například o níže uvedená sociální zařízení:

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením, Praha 4, Sulická
  • Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, Praha 10, Sámova
  • Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci – Středisko služeb pro děti a rodiče se zaměřením na dětské skupiny, Praha 10
  • SeneCura SeniorCentrum Klamovka, Praha 5

Vzdělávací program má předpoklady pro pokračování v terciálním vzdělávání (VŠ, VOŠ – obory sociální práce, sociální pedagogika, sociální právní činnost, apod.).

Absolventi mají široké uplatnění na trhu práce.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies