Maturita

Školní rok 2022/2023

Pozor! Informace na webových stránkách SZŠ Ruská se budou průběžně doplňovat a aktualizovat! Proto doporučujeme jejich pravidelné sledování.

http://www.msmt.cz/

 

Školní rok 2021/2022

Upozorňujeme žáky, že v letošním roce v podzimním termínu maturitní zkoušky 2022 nejsme spádová škola. To znamená, že didaktické testy se nebudou psát na naší škole.

Adresu školy, kde budete konat testy, najdete na své pozvánce k DT, zašleme ji  17.8.2022. Mělo by jít o Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, Praha 2, Ječná 30.

Přesný harmonogram maturitních zkoušek  najdete v záložce Vše o maturitní zkoušce  nebo v záložce Harmonogram maturitní zkoušky.

Pozor! Informace na webových stránkách SZŠ Ruská se budou průběžně doplňovat a aktualizovat! Proto doporučujeme jejich pravidelné sledování.

http://www.msmt.cz/