Maturita

Školní rok 2023/2024

POZOR - důležité!!!

Pozor! Informace na webových stránkách SZŠ Ruská se budou průběžně doplňovat a aktualizovat! Proto doporučujeme jejich pravidelné sledování.

http://www.msmt.cz/

www.cermat.cz

 

Termín odevzdání přihlášky k maturitě pro podzimní období maturitní zkoušky 2024 do 25.6.2024.

Termíny maturitní zkoušky a další informace:

  1. Na mailovou adresu Vám přijde pozvánka jen k didaktickým testům – konají se od 2.9. do 5.9.2024, upřesní MŠMT 15.8.2024, pozvánka přijde mailem okolo 16.8.2024.
  2. Na ostatní části maturitní zkoušky pozvánka nechodí. Písemné práce a ústní zkoušky se budou konat od 2.9. do 11.9.2024 tak, aby se nekřížily s DT. Praktická maturitní zkouška bude 5.9.2024.Termíny budou na webových stránkách po 16.8.2024, ale nemohou být jmenovitě. Pokud budete potřebovat bližší termín či informace, pište na adresu siklova@szsvinohrady.cz
  3. Pokud konáte ústní zkoušku z ČJL, nezapomeňte poslat seznam četby do 30.6.2024 na adresu siklova@szsvinohrady.cz
  4. Koncem června nebo začátkem července Vám přijde na mailovou adresu výpis z přihlášky. Povinně do 3.7.2024 odpovězte na výše uvedenou mailovou adresu, zda údaje na výpisu souhlasí.  Napište tuto větu s odpovídající variantou:

Údaje uvedené ve výpisu přihlášky na podzimní termín maturitní zkoušky 2024 souhlasí (nesouhlasí) s přihláškou. Podpis a třída

 

 

Školní rok 2022/2023

Pozor! Informace na webových stránkách SZŠ Ruská se budou průběžně doplňovat a aktualizovat! Proto doporučujeme jejich pravidelné sledování.

http://www.msmt.cz/

Harmonogram maturitních zkoušek  najdete v záložce  Harmonogram maturitní zkoušky.

Žáci, kteří opakují maturitní zkoušku nebo její části, se mohou informovat o přesném termínu jejich zkoušení na adrese siklova@szsvinohrady.cz.

K podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2023 je možné se přihlásit osobně od 13.6.2023 do 26.6.2023 u Mgr. Šiklové.

Správnost Výpisu z přihlášky potvrďte na adrese siklova@szsvinohrady.cz do 30.6.2023.

Pokud chcete změnit seznam četby, zašlete jej  na výše uvedenou adresu do 30.6.2023.

Termíny MZ 2023 podzim zde

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies