Maturita

Školní rok 2023/2024

POZOR - důležité!!!

Pozor! Informace na webových stránkách SZŠ Ruská se budou průběžně doplňovat a aktualizovat! Proto doporučujeme jejich pravidelné sledování.

http://www.msmt.cz/

www.cermat.cz

 

 

 

Školní rok 2022/2023

Pozor! Informace na webových stránkách SZŠ Ruská se budou průběžně doplňovat a aktualizovat! Proto doporučujeme jejich pravidelné sledování.

http://www.msmt.cz/

Harmonogram maturitních zkoušek  najdete v záložce  Harmonogram maturitní zkoušky.

Žáci, kteří opakují maturitní zkoušku nebo její části, se mohou informovat o přesném termínu jejich zkoušení na adrese siklova@szsvinohrady.cz.

K podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2023 je možné se přihlásit osobně od 13.6.2023 do 26.6.2023 u Mgr. Šiklové.

Správnost Výpisu z přihlášky potvrďte na adrese siklova@szsvinohrady.cz do 30.6.2023.

Pokud chcete změnit seznam četby, zašlete jej  na výše uvedenou adresu do 30.6.2023.

Termíny MZ 2023 podzim zde

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies