RNDr. Eva Chundelová 30.6.2022
Sdílet  

Učebnice - obory, ročníky

Školní rok 2022 / 2023

Některé učebnice mohou být upřesněny v prvních hodinách výuky.

 

Maturitní obory

1. Zdravotnické lyceum ZL zde

2. Praktická sestra PS - denní zde

3. Praktická sestra PS (2. a 3. ročník) - večerní zde

4. Zdravotnický asistent ZA (5. ročník) - večerní zde

5. Bezpečnostně právní činnost BPČ zde

6. Sociální činnost SČ zde

7. Ortoticko - protetický technik ORT zde

Učební obor

Ošetřovatel zde

 

Pro sociálně znevýhodněné žáky má škola zřízen fond učebnic. Žádosti o zapůjčení knih je možno podat na sekretariátu školy do konce září 2019. Součástí žádosti musí být potvrzení o pobírání dávky v hmotné nouzi, ze kterého bude patrné, že dítě žije v domácnosti společně posuzovaných osob (potvrzení Vám vystaví ÚP – Oddělení nepojistných sociálních dávek - referát hmotné nouze).

V případě změny podmínek pro přiznání nároku hmotné nouze, je žák povinen takovou změnu oznámit škole do jednoho týdne. 

Formulář žádosti - zapůjčení učebnic zde

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies