RNDr. Eva Chundelová 22.10.2021
Sdílet  

Učebnice - obory, ročníky

Školní rok 2021 / 2022

Některé učebnice budou upřesněny v prvních hodinách výuky.

 

Maturitní obory

1. Zdravotnické lyceum zde

2. Praktická sestra (1., 2. a 3. ročník) a Zdravotnický asistent (4. ročník) - denní zde

3. Praktická sestra (1. a 2. ročník) a Zdravotnický asistent (4. ročník) - večerní zde

4. Bezpečnostně právní činnost zde

5. Sociální činnost zde

6. Ortoticko - protetický technik zde

Učební obor

Ošetřovatel zde

 

Pro sociálně znevýhodněné žáky má škola zřízen fond učebnic. Žádosti o zapůjčení knih je možno podat na sekretariátu školy do konce září 2019. Součástí žádosti musí být potvrzení o pobírání dávky v hmotné nouzi, ze kterého bude patrné, že dítě žije v domácnosti společně posuzovaných osob (potvrzení Vám vystaví ÚP – Oddělení nepojistných sociálních dávek - referát hmotné nouze).

V případě změny podmínek pro přiznání nároku hmotné nouze, je žák povinen takovou změnu oznámit škole do jednoho týdne. 

Formulář žádosti - zapůjčení učebnic zde