Zaměstnanci školy

ředitelka

statutární zástupkyně ředitelky

zástupce ředitelky

vedoucí praktického vyučování

Studijní oddělení

Školní poradenské pracoviště

Sekretariát školy

Hospodářka školy

Pokladna

Třídní učitel

Učitelé

Kontakty všech učitelů - záložka Pro žáky a rodiče

Detail