Martin Liška 18.1.2021
Sdílet  

Ortoticko - protetický technik - Ve školním roce 2020/2021 nebude obor otevřen - rádi vás přivítáme ve školním roce 2021/2022

Ortoticko - protetický technik - Ve školním roce 2020/2021 nebude obor otevřen - rádi vás přivítáme ve školním roce 2021/2022

Absolvent oboru vzdělání Ortoticko-protetický technik se uplatní na odborných protetických pracovištích ve zdravotnických zařízeních nebo v samostatných protetických zařízeních při navrhování, zhotovování, výrobě a opravách ortopedických a protetických pomůcek. Pod odborným dohledem ortotika-protetika poskytuje činnosti v rámci léčebné a rehabilitační péče spočívající v navrhování, zhotovování a opravování ortopedických a protetických pomůcek na základě indikace lékaře v rozsahu své odborné způsobilosti. Absolvent byl vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro osobní život, další vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Při studiu je kladen zásadní důraz na výuku odborných předmětů, které jsou vyučovány v nově zrekonstruovaných odborných učebnách naší školy. V současné době mají žáci k dispozici veškeré vybavení pro výuku včetně 3D tiskárny se softwarovou podporou. Na výuce části předmětů se podílejí odborníci z praxe. Ve 3. a 4. ročníků žáci docházejí na smluvní pracoviště, kde jsou vedeny profesionály z oboru.

Tento obor lze studovat jako na jedné z mála škol v ČR na SZŠ v Ruské a pokračovat v bakalářském studiu na vysoké škole.

Délka a forma studia - Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium pro žáky základních škol. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Vstupní předpoklady žáků - Přijímání uchazečů je prováděno podle platné vyhlášky. Do prvního ročníku čtyřletého studijního oboru se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili základní školu, splnili podmínky přijímacího řízení a splňují zdravotní kritéria.

Kmenový obor - 5344M Technik ve zdravotnictví

Obor vzdělávání - 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik - Školní vzdělávací program (ŠVP) podle RVP počínaje 1. ročníkem od 1. 9. 2011

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.5.2009, čj. 9325/2009-23.

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru ortoticko-protetický technik je k nahlédnutí v sekretariátu školy.