RNDr. Eva Chundelová 25.5.2022
Sdílet  

Příjímací řízení 2022/2023

Informace pro uchazeče a rodiče pro školní rok 2022/2023

Ve středu 22. června 2022 se budou konat od 17 hodin třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků pro školní rok 2022 / 2023.

Schůzky proběhnou v budově školy. SZŠ.

 

 

Vedení školy

Ve školním roce 2022/2023 budeme otvírat obory vzdělávání denní formy:

Bezpečnostně právní činnost

68-42-M/01

1 třída - 25 žáků

Praktická sestra

53-41-M/03

2 třídy - 50 žáků

Sociální činnost

75-41-M/01

1 třída - 20 žáků

Zdravotnické lyceum

78-42-M/04

2 třídy - 50 žáků

Ortoticko - protetický technik

53-44-M/01

1 třída - 10 žáků

Ošetřovatel

53-41-H/01

1 třída - 24 žáků

 

Večerní formu oboru praktická sestra (1. ročník) v tomto roce nebudeme otvírat a dálkovou formu studia nemáme.

Pokud nám to pandemická situace dovolí, nabízí naše škola většinou třikrát den otevřených dveří.

Termíny dnů otevřených dveří - v letošním roce se jedná o tyto termíny:                      

středa 19. ledna 2022, 16.30 - 18.00 hod.

sobota 12. února 2022, 9.00 – 12.00 hod.

 

Na dnu otevřených dveří jsou přítomni všichni učitelé a ti Vám zodpoví Vaše dotazy.

Na webových stránkách školy je k dispozici virtuální prohlídka školy.

Letošní termíny JPZ jsou 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022 (obor BPČ má ve stejných dnech i fyzické testy), přihlášku je nutné odevzdat do 1. 3. 2022.

Termín podání přihlášek ke studiu pro uchazeče o obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem ve všech formách vzdělávání - do 1. března 2022.

Přihlášky ke studiu je možné podat osobně na studijním oddělení od 8.30 do 15.00 každý pracovní den.

Pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 může uchazeč podat 2 přihlášky. Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně ve škole na studijním oddělení.

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu. Pořadí škol nebo oborů musí být na obou přihláškách stejné. Uchazeč, který podává přihlášku pouze na naši školu na dva obory, přinese dvě stejné přihlášky. Obě přihlášky musí být podepsány zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem.

U uchazečů ze základní školy musí být na zadní straně přihlášce známky potvrzené základní školou, u ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

 

Přihláška ke studiu   
Denní i večerní studium

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss