RNDr. Eva Chundelová 29.6.2023
Sdílet  

Příjímací řízení pro školní rok 2023/2024

Informace pro uchazeče a rodiče pro školní rok 2023/2024

Ústní pohovory uchazečů s odlišným mateřským jazykem nahrazující JPZ z ČjL se budou konat od 10:30 hodin přibližně do 13:30 hodin ve 4. patře školy. 

Večerní formu oboru praktická sestra (1. ročník) v tomto roce nebudeme otvírat a dálkovou formu studia nemáme.

 Ve školním roce 2023/2024 nebude obor ortoticko - protetický technik otevřen - rádi vás přivítáme v následujícím školním roce.

 

 

Pro zájemce o studium - odkaz na NV č. 211/2010 Sb., zdravotní způsobilosrt u jednotlivých oborů vzdělávání.

Odkaz zde

 

Ve školním roce 2023/2024 budeme otvírat obory vzdělávání pouze denní formy. 

Předpokládáný počet přijímaných uchazečů bude:

Bezpečnostně právní činnost

68-42-M/01

1 třída - 25 žáků

Praktická sestra

53-41-M/03

2 třídy - 50 žáků

Sociální činnost

75-41-M/01

1 třída - 25 žáků

Zdravotnické lyceum

78-42-M/04

2 třídy - 50 žáků

Ošetřovatel

53-41-H/01

1 třída - 24 žáků

 

Termíny dnů otevřených dveří:                 

středa 14. prosince 2022, 16. 00 - 18.00 hod.

středa 18. ledna 2023, 16. 00 - 18.00 hod.

 

Na dnu otevřených dveří jsou přítomni všichni učitelé a ti Vám zodpoví Vaše dotazy.

Na webových stránkách školy je k dispozici virtuální prohlídka školy.

Termíny JPZ budou upřesněny podle pokynů MŠMT (obor BPČ má ve stejných dnech i fyzické testy),

 

Termín podání přihlášek ke studiu pro uchazeče o obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem ve všech formách vzdělávání - do 1. března 2023.

Přihlášky ke studiu je možné podat osobně na studijním oddělení od 8.30 do 15.00 každý pracovní den.

Pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 může uchazeč podat 2 přihlášky. Přihlášky je možné zaslat poštou nebo odevzdat osobně ve škole na studijním oddělení.

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu. Pořadí škol nebo oborů musí být na obou přihláškách stejné. Uchazeč, který podává přihlášku pouze na naši školu na dva obory, přinese dvě stejné přihlášky. Obě přihlášky musí být podepsány zletilým uchazečem nebo nezletilým uchazečem a jeho zákonným zástupcem.

U uchazečů ze základní školy musí být na zadní straně přihlášce známky potvrzené základní školou, u ostatních uchazečů, kteří mají již ukončené základní vzdělání, musí být k vyplněné přihlášce přiloženy ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

 

Přihláška ke studiu   
Denní studium

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies