RNDr. Eva Chundelová 29.6.2023
Sdílet  

Bezpečnostně právní činnost

Bezpečnostně právní činnost

Absolvent se uplatní jako příslušník Policie ČR, Vojenské policie, Vězeňské služby ČR, Justiční stráže, obecní policie, v bezpečnostních a právnických agenturách a institucích státní správy a samosprávy, ve složkách Integrovaného záchranného systému.

Pro výkon některých z těchto povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky.

Získané vzdělání umožní absolventovi ucházet se o přijetí ke vzdělávání na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách podobného typu.

Pro zájemce o studium - odkaz na NV č. 211/2010 Sb., zdravotní způsobilost u jednotlivých oborů vzdělávání.

Odkaz zde

 

Délka a forma studia - 4 roky, denní

Vstupní předpoklady žáků - Vzdělávací program je určen pro žáky (dívky i chlapce) a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Obor vzdělávání - 68-42-M/01 Bezpečnostně-právní činnost - Školní vzdělávací program (ŠVP) podle RVP počínaje 1. ročníkem s platností od 1. 9. 2010

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29.5.2008, čj. 6 907/2008-23.

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru Bezpečnostně právní činnost je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Učební plán - zde

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies