RNDr. Eva Chundelová 22.6.2020
Sdílet  

Soutěže

Soutěže

Vzhledem k mimořádným opatřením byly další soutěže zrušeny.

 

Ošetřovatelská soutěž – 6. ročník

V letošním školním roce tradičně proběhl již 6. ročník ošetřovatelské soutěže.
Hlavní téma bylo Fyziologické funkce a jejich sledování.

Školní kolo se konalo 20.02. 2020 a účastnilo se ho 8 žáků ze třídy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B a 4.A. Soutěž je koncipována jako teoreticko-praktická, kdy žák zpracuje vybrané téma ve formě prezentace, kterou přednese porotě s přihlédnutím k moderním trendům.
V první, teoretické části, soutěžící přednesli připravenou prezentaci z oblasti okruhů určených k teoretickému zpracování: 

  1. Tělesná teplota
  2. Puls
  3. Krevní tlak
  4. Dýchání
  5. Vědomí
  6. Tělesná hmotnost
  7. Tělesná výška a objemové změny
  8. Sledování vyprazdňování moči
  9. Sledování vyprazdňování stolice

V porotě hodnotilo výkony soutěžících 9 odborných učitelek, z toho 6 v odborných učebnách A nebo B. Jako nejlepší výkon byl vyhodnocen u žákyně Simony H. ze třídy 3. A, která bude reprezentovat naší školu na celostátním kole v listopadu.

Mgr. Gabriela Anisová, předseda PK OSE, OSN

 

   

                                                                                           

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies