RNDr. Eva Chundelová 22.8.2023
Sdílet  

Výsledky přijímacího řízení

Školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu (uchazeči konali pouze školní přijímací zkoušku):

Studijní obor Výsledky
Zdravotnické lyceum Zde

*************************************************************

Výsledek přijímacího řízení na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí:

Maturitní obor  

Studijní obor Výsledky
praktická sestra - denní Zde
zdravotnické lyceum Zde
bezpečnostně právní činnost Zde
sociální činnost Zde

Zápisové lístky - pro maturitní obory bude možné odevzdat každý pracovní den od 8.30 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

 

Učební obor 

Studijní obor Výsledek
Ošetřovatel Zde

Zápisové lístky - pro učební obory je možné odevzdat každý pracovní den od 8.30 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

*****************************************************************************

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu (uchazeči konali pouze školní přijímací zkoušku):

Studijní obor Výsledky
bezpečnostně právní činnost Zde

*****************************************************************************

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu:

Maturitní obor  

Studijní obor Výsledky
praktická sestra - denní Zde
zdravotnické lyceum Zde
bezpečnostně právní činnost Zde
sociální činnost Zde

Zápisové lístky - pro maturitní obory bude možné odevzdat každý pracovní den od 8.30 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

 

Učební obor 

Studijní obor Výsledek
Ošetřovatel Zde

Zápisové lístky - pro učební obory je možné odevzdat každý pracovní den od 8.30 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

 

Výběr jazyků pro žáky oborů:

 

ISIC karta

Žádost o ISIC a fotografii lze zaslat také mailem a částku 350,- Kč můžete uhradit na účet školy (2003780005/6000).

Do zprávy pro příjemce je NUTNÉ uvést jméno a příjmení žáka.

Informace pro zákonné zástupce zde

 

Podle zákona č. 135/2020 Sb., bude uchazeč odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

 
Na webových stránkách školy je k dispozici virtuální prohlídka školy.

Pokud se nezmění kritéria přijímacího řízení, mají  výsledky jednotných přijímacích zkoušek váhu 60% a výsledky ze ZŠ 40% (u oboru BPČ váha JPZ = 60%, výsledky ze ZŠ 20%, výsledek fyzického testu 20%, obor Ošetřovatel je přijímán na základě výsledků na ZŠ).

Podmínky přijetí

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies