RNDr. Eva Chundelová 30.1.2023
Sdílet  

Výsledky přijímacího řízení

Školní rok 2023/2024

 

 

 

 

Školním rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu

 • Praktická sestra  zde

 • Bezpečnostně-právní činnost  zde
 • Zdravotnické lyceum  zde

 

Přijetí po výsledcích odvolacího řízení 

 • obor zdravotnické lyceum  zde 
 • praktická sestra  zde 
 • ošetřovatel zde
 • bezpečnostně právní činnost zde        

 

Výsledky přijímacího řízení z Čjl a matematiky škola obdrží během dne 28. dubna 2022. Po jejich zprácování a vyhodnocení podle podmínek přijímacího řízení škola zveřejní přehled přijatých uchazečů nejpozději v pátek 29. dubna 2022.

Před dobou zveřejnění výsledků vám nemůžeme poskytovat k výsledkům přijímacího řízení žádné informace.

Maturitní obor  

Studijní obor Výsledky
praktická sestra - denní Zde
zdravotnické lyceum Zde
bezpečnostně právní činnost Zde
sociální činnost Zde
ortoticko - protetický technik Zde

Zápisové lístky - pro maturitní obory bude možné odevzdat každý pracovní den od 8.30 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

 

Učební obor 

Studijní obor Výsledek
Ošetřovatel Zde

Zápisové lístky - pro učební obory je možné odevzdat každý pracovní den od 8.30 do 15 hodin na studijním oddělení v budově školy.

 

Výběr jazyků pro žáky oborů:

 • praktická sestra denní (Aj, Rj, Nj)

 • zdravotnické lyceum (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
 • bezpečnostně právní činnost (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
 • sociální činnost (Aj, Rj, Nj) 

 • ortoticko - protetický technik (Aj, Rj, Nj) 
 • ošetřovatel (Aj, Rj, Nj)  


ISIC karta

Žádost o ISIC a fotografii lze zaslat také mailem a částku 350,- Kč můžete uhradit na účet školy (2003780005/6000).

Čestné prohlášení pro zákonné zástupce zde

Informace pro zákonné zástupce   zde

 

Podle zákona č. 135/2020 Sb., bude uchazeč odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou.

Zákon č. 135/2020 Sb., stanovuje jednotný termín, dokdy nejpozději musí uchazeči přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni uchazeči uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. 

 

Na webových stránkách školy je k dispozici virtuální prohlídka školy.

 

Pokud se nezmění kritéria přijímacího řízení, mají  výsledky jednotných přijímacích zkoušek váhu 60% a výsledky ze ZŠ 40% (u oboru BPČ váha JPZ = 60%, výsledky ze ZŠ 20%, výsledek fyzického testu 20%, obor Ošetřovatel je přijímán na základě výsledků na ZŠ).

 

Podmínky přijetí

 

 

Ve středu 22. června 2022 se budou konat od 17 hodin třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do 1. ročníků pro školní rok 2022 / 2023.

Schůzky proběhnou v budově školy. SZŠ.

 

 

 

 

 

Školní rok 2021/2022

 

Informace pro uchazeče a rodiče:

Informativní schůzky pro zákonné zástupce přijatých uchazečů o studium v 1. ročnících.

Schůzky proběhnou prezenční formou ve škole. Vzhledem k situaci a naší snaze o zachování bezpečnosti všech přítomných budou rozděleny podle oborů do dvou termínech.

Ve středu 23. 6. 2021 od 16 hodin se uskuteční schůzka pro obory praktická sestra a zdravotnické lyceum.

V pondělí 28. 6. 2021 od 16 hodin se uskuteční schůzka pro obory bezpečnostně právní činnost, sociální činnost a ošetřovatel.

Podle jednotlivých tříd budou zákonní zástupci v učebnách. Vše bylo konzultováno s hygienickou stanicí.

Na jednoho žáka bude umožněn vstup pouze jednomu zástupci, a to po splnění podmínek, které stanovila hygienická stanice (prodělané onemocnění COVID 19, očkování, platný test dle současného nařízení).

Čestné prohlášení pro zákonné zástupce zde

Informace pro zákonné zástupce   zde

 

Při odevzdání Zápisového lístku může uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zároveň přinést vyplněnou Žádost o vystavení ISIC karty (nutná ke vstupu žáka do školy), fotografii, finanční částku a příslušný formulář s výběrem cizího jazyka/jazyků dle studijního oboru. Detailní informace viz níže.

Přihlášky na adaptační kurz (pro obor BPČ povinný) a informace - ke stažení nastránkách školy (Pro uchazeče, záložka Adaptační kurz), kontaktní osoba Mgr. Hřebíková

 

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies