RNDr. Eva Chundelová 28.6.2024
Sdílet  

Dokumenty a formuláře školy

 

Dokumenty  
Školní řád od 19.06.2024 Zde
Dodatek ke školnímu řádu Zde
Přihláška ke studiu - denní Zde

 

FORMULÁŘE

Uvolnění z výuky Zde
Uvolnění z TV Zde
Povolení individuálního vzdělávacího plánu Zde
Potvrzení o vrácení vypůjčených předmětů Zde
Opakování ročníku Zde
Opakování ročníku a změna oboru Zde
Změna předmětu Zde
Změna oboru a formy studia Zde 
Přestup ze SZŠ na jinou školu Zde
Přestup na SZŠ Zde
Zanechání studia Zde
Přerušení studia Zde
Ukončení přerušení studia Zde
Uznání dosaženého vzdělání Zde
Žádost o vystavení stejnopisu nebo opisu vysvědčení, potvrzení o dosaženém vzdělání do zahraničí Zde
Elektronická stížnost Zde

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies