RNDr. Eva Chundelová 24.7.2023
Sdílet  

Adaptační kurz

Školní rok 2023/2024

 

Základní informace pro obor Bezpečnostně právní činnost

Základní informace pro obory Zdravotnické lyceum, Praktická sestra, Sociální činnost

 

POZOR!!!

Změna dopravy na Adaptační kurz (AK)

Vzhledem k navýšení počtu žáků ve třídách a zajištění jejich bezpečnosti došlo k změně dopravy na AK.

Doprava bude uskutečněna autobusy.  Cena za cestu autobusem pro jednoho žáka je 670 Kč.

Způsob platby pro obor:

  1. Bezpečnostně právní činnost – převodem na bankovní účet (stejné jako platba AK)

Číslo účtu školy:  200  378 0005/6000  PPF banka a.s.,  VS 1202,    670 Kč

Do poznámky : Jméno a příjmení žáka, +  obor  (např. Nový Vít, BPČ)

do 31.7 2023

Odjezd: 4. 9. 2023 v 8 hodin z Prahy 10, V Olšinách (směr z centra stanice Metra Strašnická)

Návrat: 8. 9. 2023 přibližně v 16 hodin  Praha 10, V Olšinách (směr z centra stanice Metra Strašnická) 

  

  1. Praktická sestra, zdravotnické lyceum, sociální činnost - zaplatí 4.9. 2023 ve škole třídnímu učiteli 670 Kč

 

Odjezd: 6. 9. 2023 v 8 hodin z Praha 10, V Olšinách (směr z centra stanice Metra Strašnická) 

Návrat: 8. 9. 2023 přibližně v 16 hodin  Praha 10, V Olšinách (směr z centra stanice Metra Strašnická) 

Adaptační kurz pro budoucí 1. ročníky ve školním roce 2023/2024 (neplatí pro obor Ošetřovatel – jiný program)

  • všichni žáci přijatí do 1. ročníku obdrží písemné informace o adaptačním kurzu zároveň s informacemi o přijetí ke studiu,

  • řídíme se pokyny MZČR a MŠMT a reagujeme na situaci v ČR.

 

Přihlášky na adaptační kurzy:

  • obor BPČ   (bezpečnostně právní činnost, kurz je pro přijaté uchazeče povinný)

  • obory PS, ZL, SČ, (PS - praktická sestra, ZL - zdravotnické lyceum, SČ - sociální činnost)

 

Obor Ošetřovatel – AK v Praze (akce třídy s třídním učitelem)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies