RNDr. Eva Chundelová 2.5.2022
Sdílet  

Adaptační kurz

Školní rok 2022/2023

Adaptační kurz pro budoucí 1. ročník 2022/2023 (neplatí pro obor Ošetřovatel – jiný program)

  • všichni žáci přijatí do 1. ročníku obdrží písemné informace o adaptačním kurzu zároveň s informacemi o přijetí ke studiu,

  • řídíme se pokyny MZČR a MŠMT a reagujeme na situaci v ČR.

 

Přihlášky na adaptační kurzy:

  • obor BPČ   (bezpečnostně právní činnost)

  • obory PS, ZL, SČ, ORT  (PS - praktická sestra, ZL - zdravotnické lyceum, SČ - sociální činnost, IORT - ortoticko - protetický technik)

 

Obor Ošetřovatel – AK v Praze (akce třídy s třídním učitelem)

 

Výběr jazyků pro žáky oborů:

  •  

ISIC karta