RNDr. Eva Chundelová 21.9.2022
Sdílet  

Adaptační kurz

Školní rok 2023/2024

Adaptační kurz pro budoucí 1. ročníky ve školním roce 2023/2024 (neplatí pro obor Ošetřovatel – jiný program)

  • všichni žáci přijatí do 1. ročníku obdrží písemné informace o adaptačním kurzu zároveň s informacemi o přijetí ke studiu,

  • řídíme se pokyny MZČR a MŠMT a reagujeme na situaci v ČR.

 

Přihlášky na adaptační kurzy:

  • obor BPČ   (bezpečnostně právní činnost, kurz je pro přijaté uchazeče povinný)

  • obory PS, ZL, SČ, (PS - praktická sestra, ZL - zdravotnické lyceum, SČ - sociální činnost)

 

Obor Ošetřovatel – AK v Praze (akce třídy s třídním učitelem)

 

Výběr jazyků pro žáky oborů:

  • praktická sestra denní (Aj, Rj, Nj)

  • zdravotnické lyceum (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
  • bezpečnostně právní činnost (Aj, Rj, Nj, Šj, Fj)  
  • sociální činnost (Aj, Rj, Nj) 

  • ošetřovatel (Aj, Rj, Nj)  

  •  

ISIC karta

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies