RNDr. Eva Chundelová 1.9.2020
Sdílet  

Psychologická olympiáda - školní kolo

Psychologická olympiáda - školní kolo

V pátek 21. února 2020 proběhl 15. ročník  školního kola Psychologické olympiády.

Umístění soutěžících:

  1. místo Radek D. - zdravotnické lyceum
  2. místo Jan H. - bezpečnostně právní činnost
  3. místo Sergej Č. - zdravotnické lyceum
  4. místo Dajana P. - zdravotnický asistent (náhradník)

První tři postupují do regionálního kola, které proběhne  ve čtvrtek 5. 3. 2020. Letošním pořadatelem je naše škola SZŠ Ruská.

Blahopřeji všem soutěžícím. Děkuji celému organizačnímu týmu, porotě a vyučujícím, kteří soutěžící připravovaly.