RNDr. Eva Chundelová 3.6.2020
Sdílet  

Prokopské údolí

Prokopské údolí

Záhy po zahájení nového školního roku se vydala třída 2. LB se svými učiteli Mgr. Reiterem
a Bc. Navrátilem do Prokopského údolí. Cílem bylo ujasnit si význam a možnosti ochrany přírody v takových velkých aglomeracích jako je naše hlavní město. Území, které v nedávné minulosti bylo na samém okraji Prahy, je dnes obklopeno z jižní strany sídlištěm Barrandov a na severu sídlišti v katastru Prahy 13 jako je Velká Ohrada, Nové Butovice a další a je hojně využíváno jejich obyvateli k rekreaci, relaxaci a sportovnímu vyžití. Údolím vede naučná stezka s informačními panely.

Nadšený entomolog Bc. Navrátil vzal s sebou patřičnou výbavu – smýkačku, entomologické nádobky, biologické lupy a určovací klíče. I přes značně pokročilé roční období- blížící se podzim - měli žáci možnost vidět zástupce pavoukovců (lovčík, běžník), škvorů a ploštic. Třídní učitel zase upozornil na dřeviny a byliny zde rostoucí a na konkrétní chráněná území, kterých je v Prokopském údolí několik (např. Butovické hradiště nebo Hemrovy skály). Kratší zastávka se konala v místech dnes již zaniklého klukovického koupaliště. Na jižním svahu nad ním lze pozorovat mimořádně bohaté a cenné společenstvo vápencové skalní stepi. Zajímavé rostlinné druhy z doby krátce po ústupu ledovce v době zalednění se zde střídají s rostlinami, které se do střední Evropy rozšířily ze submediteránní části kontinentu při pozdějším oteplení. Poslední úsek cesty vedl Dalejským hájem, v němž jsou přirozená
a bohatá společenstva lesních dřevin, křovin a bylin.

Závěrečné připomenutí a shrnutí bylo o významu péče a ochrany přírody nejen pro současnou ale i budoucí generace Pražanů. Vždyť posezení u jezírka za hlubočepským vlakovým nádražím a pozorování života kolem působí jistě uklidňujícím dojem a je důležité, aby si nejen tady mohli odpočívat i jiní a aby tato část Prahy si uchovala i do budoucna svůj přírodní charakter.

Mgr. Jan Reiter

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies