RNDr. Eva Chundelová 18.5.2020
Sdílet  

Exkurze do Anatomického ústavu UK - třída 4. B

V prosinci jsme si domluvili exkurzi do Anatomického ústavu 1. Lékařské fakulty UK. Znalost anatomie a vlastností lidského těla je součástí všech oborů medicíny, ale také jejich příbuzných oborů. Anatomie na středních zdravotnických školách je zaměřena nejen na poznávání základních vědomostí k pochopení funkce lidského těla, ale také patologie chorob. Ta je velmi důležitá k vyhledávání ošetřovatelských problémů u nemocných a tvorbě ošetřovatelského procesu, nutnou pro práci asistenta, zdravotních, praktických sester. Rozhodli jsme se tedy, že v rámci této exkurze si zopakujeme anatomické poznatky k blížící se maturitní zkoušce.

Anatomický Ústav je přímou součástí UK a nachází se v ulici U nemocnice přímo na Karlově náměstí. Patří mezi nejstarší muzea, která uchovávají takto staré anatomické preparáty. Sbírka je zde zcela mimořádná. První kolekce vznikla již v 18. století. Exponáty jsou neustále doplňovány a obměňovány. Jsou určeny především k výuce medicíny, pro posluchače lékařských fakult, ale mohu je navštěvovat také lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci a po domluvě i žáci středních zdravotnických škol či široká veřejnost. Hned v úvodu jsme byli uvítáni naší průvodkyní paní, lékařkou, která nás provedla celou expozicí a odpovídala na zvědavé dotazy našich studentů. Nutno říci, že také prověřovala jejich vědomosti. Paní doktorka Procházková vyučuje anatomii na LF UK a při jejím zajímavém výkladu to bylo jasně patrné.

Výklad začal v první místnosti, kde se nacházejí exponáty obratlovců. Muzeum je poměrně malé, ale o to je jeho sbírka pestřejší. V největší míře jsou zde zastoupeny kostní exponáty. Je potřebné zdůraznit, že všechny exponáty jsou reálné. Osteologický materiál pochází z cca 1000 jedinců různého stáří, nejvíce z období 13. až 18. století.   Poučili jsme se o tom, jaké jsou rozdíly mezi kostrou primátů a člověka a také diferenciace mezi kostrou muže a ženy. Osteologický soubor je zde pozoruhodně zpracován, podle antropologických pravidel. Po zkoušce z rozpoznávání jednotlivých kostí jsme se zaměřili na jejich patologii. Viděli jsme kosti napadené tuberkulózou, které se dříve trefně říkalo kostižer. Dále jsme byli upozorněni na kostní nádory, zlomeniny způsobené úrazem či metabolickými chorobami. Exkurze pokračovala popisem a ukázkou jednotlivých útrobních orgánů. Setkali jsme se s řezy orgány, ale i s celými částmi těla. Mohli jsme se na ně nejen podívat, a také si je přímo osahat. Viděli jsme srdce s našitými bypassy, ledvinu poškozenou hydronefrózou, zaprášenou plíci, dělohu s myomem nebo mozek napadený Parkinsonovou chorobou. Studenti se snažili aplikovat všechny znalosti a musím říci, že většinu otázek byli schopni zodpovědět s přehledem. V druhé části expozice, která se věnuje hlavně srovnávací anatomii, jsme si prohlédli kostry a orgány všech zástupců obratlovců, tedy nejbližších příbuzných člověku. I tato sbírka byla velmi zajímavá. Nachází se zde například nenarozené plody s vrozenými vývojovými vadami, se srdeční chorobou či genetickými syndromy. Exkurze zde byla velice poučná, nejen pro žáky, ale i pro mě-jako pedagoga. Hodně jsme se zde dozvěděli a zopakovali si nabité vědomosti. Věřím, že se to bude hodit především u maturitní zkoušky či dalšímu studiu žáků na vysokých školách

Mgr. Tereza Johnová

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies