RNDr. Eva Chundelová 3.6.2020
Sdílet  

Epilepsie - přednáška

Epilepsie - přednáška

Dne 17. února 2020 si žáci zdravotnického lycea v rámci předmětu základy klinických oborů vyslechli přednášku o příčinách, projevech, diagnostice a léčbě epilepsie. Přednášku zajistila společnost E a byla doplněna videosekvencemi s vystoupením mladé ženy, která hovořila o svých zkušenostech se záchvaty a léčbě epilepsie. V rámci přednášky jsme se také dověděli o činnosti společnosti E, která je neziskovou organizací působící od roku 1990. Společnost má celorepublikovou působnost a podporuje osoby s epilepsií. Jejím hlavním cílem je začleňování osob s epilepsií do života. Společnost usiluje o změnu pohledu veřejnosti na lidi s epilepsií. Prostřednictvím společnosti E se každý může poradit s právníkem, psychologem či odborným pracovníkem. Všichni vytvářejí prostor pro sdílení zkušeností a pomoc v komunitních aktivitách například tím, že organizují tábory určené dětem a dospělým s epilepsií a nabízí pracovní místa například prostřednictvím květinové dílny Aranžérie. Ve spolupráci s firmou ATEX připravují kolekci fialových běžeckých dresů ATEX EPI. Fialová barva symbolizuje samotu, do které by se mohli nemocní s epilepsií dostat. Účastníci běžeckých závodů tak šíří osvětu o nemoci prostřednictvím sportu.

První pomoc při epilepsii

  • Nebraňte pádu na zem, pouze ho zmírněte
  • Odstraňte z dosahu zraňující předměty
  • Uvolněte oděv kolem krku a měkce podložte hlavu
  • Chraňte před poraněním
  • Nerozevírejte ústa, nevkládejte nic mezi zuby
  • Počkejte, až záchvat skončí
  • Nebraňte křečovým pohybům při záchvatu
  • Po odeznění křečí vyndejte vše z pod hlavy
  • Zakloňte hlavu a zkontrolujte, zda postižený dýchá
  • Při přetrvávajícím bezvědomí volejte RZP

A co ještě víme o epilepsii?

Epilepsie je nemoc stará jako samo lidstvo, již Hippokrates se ve svých dílech o ní zmiňoval. Název pochází z řeckého slova „epilambein“, což znamená zachvátit, nebo padnout. Epilepsie je neurologické onemocnění mozku, kterým můžeme onemocnět v jakémkoli věku ať už na základě genetiky, nebo následkem úrazu, porodu, operace či stresu. Může postihnout až jednoho člověka ze sta. Epilepsie je pro většinu laické veřejnosti stále něčím tajemným. Často si myslíme, že epileptický záchvat znamená jenom bezvědomí s křečemi, ale epileptických záchvatů je mnoho druhů, mohou se projevit například záškuby, poruchou chování, či je ani nemusíme postřehnout. Lehčí formy nemoci neovlivňují schopnost žít běžným životem. Ke stanovení diagnózy je důležitý dostatek informací o průběhu samotného záchvatu a identifikace možných příčin, které mohou mít vliv na vznik. Diagnózu stanovuje specialista, neurolog, na základě uvedených anamnestických údajů s použitím pomocných metod EEG, CT či MR. Léčba epilepsie spočívá v dodržování režimu a podávání léků antiepileptik. K chirurgickému zákroku se přistupuje v případech, kdy léky nezabírají, a operace může pomoci.

Za PKLO Mgr. Taťána Janíková

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies