RNDr. Eva Chundelová 5.4.2022
Sdílet  

Exkurze 4. ročníků zdravotnického lycea

Naši žáci se při studiu skutečně nenudí! V minulém týdnu studenti 4. ročníků zdravotnického lycea navštívili demonstrativní pitvu na oddělení patologické anatomie FNKV ve spolupráci s 3. LF UK. Procvičili si tak znalosti nabyté za všechny čtyři ročníky zejména v předmětu somatologie...