RNDr. Eva Chundelová 22.9.2022
Sdílet  

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Vážení rodiče, žáci,

ráda bych Vás informovala o možnosti čerpání finančních prostředků z balíčku okamžité pomoci Pražanům, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 a  umožňuje čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými hl. m. Prahou na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Veškeré podrobné informace, např.:

  • Metodiku pro příspěvkové organizace HMP
  • Schéma postupu žádosti
  • Metodika pro podávání žádostí o příspěvek v rámci finančního vypořádání poskytnutých opatření dětem/žákům/účastníkům příspěvkové organizace hl. m. Prahy
  • Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023
  • Žádost o prominutí úplaty (dítě/žák/účastník)
  • Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY

 

Naleznete na:

https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Balicek-pomoci-Prazanum/area12354

 

S přáním pevného zdraví

PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D

ředitelka školy