RNDr. Eva Chundelová 13.5.2020
Sdílet  

Zdravotnický asistent

Zdravotnický asistent

Dobíhající obor

Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, a to pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, popř. lékaře.

Je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které mu umožní lépe se adaptovat na nové podmínky. Odborné vzdělávání poskytuje žákům základní odborné vědomosti nezbytné pro vytvoření požadovaných ošetřovatelských dovedností.

Zdravotnický asisent se může dále vzdělávat na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména v ošetřovatelských oborech a odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Délka a formy studia - 4 roky denní a večerní 5 leté studium

Vstupní předpoklady žáků - Vzdělávací program je určen pro žáky (dívky i chlapce) a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Kmenový obor - 53-41-M Ošetřovatelství

Obor vzdělávání - 53-41-M/01 Zdravotnický asistent - školní vzdělávací program podle RVP počínaje 1. ročníkem s platností od 1. 9. 2010

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29.5.2008, čj. 6 907/2008-23.

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru Zdravotnický asistent je k nahlédnutí v sekretariátu školy.